Du học Anh chương trình cử nhân kinh tế và quản lý mùa Xuân 2021

Về chương trình

Kinh tế và Quản lý là những đối tác trí tuệ lý tưởng, mỗi bên đặc biệt phù hợp để củng cố và bổ sung chéo cho nhau.

Link đăng ký tham gia ngày hội tư vấn du học quốc tế 2021

Chương trình cấp bằng đại học về Kinh tế và Quản lý xem xét các vấn đề trọng tâm của thế giới chúng ta đang sống: đó là cách thức hoạt động của nền kinh tế và các tổ chức cũng như cách các nguồn lực được phân bổ và phối hợp để đạt được các mục tiêu của tổ chức. Kinh tế và Quản lý là những đối tác trí tuệ lý tưởng, mỗi bên đặc biệt phù hợp để củng cố và bổ sung chéo cho nhau.

Chương trình sẽ giúp bạn hiểu thế giới xung quanh và suy nghĩ rõ ràng và phân tích. Bạn sẽ được kích thích trí tuệ bằng công việc đầy thử thách.

Sinh viên tốt nghiệp từ khóa học này theo đuổi một loạt các nghề nghiệp. Trong khi đa số nhận công việc trong lĩnh vực tài chính hoặc tư vấn, sinh viên mới tốt nghiệp đã theo đuổi sự nghiệp chính trị, giáo sĩ, giảng dạy, các tổ chức phi lợi nhuận và học viện. Một số sinh viên thành lập doanh nghiệp của riêng họ, hoặc trở thành doanh nhân xã hội. 

Bằng cấp được điều hành chung giữa Trường Kinh doanh Saïd và Khoa Kinh tế. \

Bạn được học những gì

Năm đầu

Link đăng ký tham gia ngày hội tư vấn du học quốc tế 2021

Trong năm đầu tiên, bạn sẽ tham gia ba khóa học:


1 - Giới thiệu về Kinh tế học  cung cấp một sự giới thiệu rộng rãi về việc nghiên cứu kinh tế học. Khóa học này bao gồm cả kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô, bao gồm các chủ đề như hành vi tiêu dùng, sản xuất, thị trường, tổng cầu và cung, lạm phát và thất nghiệp.


2 - Quản lý chung  cung cấp một cái nhìn tổng quan về quản lý như một chức năng và như một lĩnh vực nghiên cứu. Nó tìm cách phát triển sự hiểu biết quan trọng về lý thuyết và thực tiễn quản lý, đồng thời khám phá sự thay đổi quản lý theo thời gian và bối cảnh quốc gia. Các khái niệm như quyền lực, văn hóa và khen thưởng, những yếu tố quan trọng đối với việc quản lý các nguồn lực của tổ chức và sản xuất hàng hóa và dịch vụ, được đưa ra và đánh giá nghiêm túc.


3 - Quản lý tài chính  bao gồm báo cáo tài chính và phân tích tài chính. Báo cáo tài chính phát triển sự đánh giá cao lý thuyết, thực hành và hiệu quả của báo cáo tài chính hiện đại và các quy trình chính liên quan đến phân tích tỷ lệ, phân tích tín dụng và lập kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp (như ví dụ). Phân tích tài chính xem xét tài sản được định giá như thế nào và tác động của việc định giá đó đối với chính sách doanh nghiệp. Bạn sẽ khám phá các vấn đề như cấu trúc của lãi suất và mối quan hệ giữa rủi ro và lợi tức trên tài sản.


Vào cuối năm đầu tiên, bạn sẽ tham gia kỳ thi (Prelims) trong mỗi ba khóa học trước khi chuyển sang năm thứ hai.

Link đăng ký tham gia ngày hội tư vấn du học quốc tế 2021

Năm thứ hai và thứ ba


Bạn phải học ít nhất hai khóa học về kinh tế (trong đó một khóa học là kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng hoặc sự phát triển của nền kinh tế thế giới từ năm 1800) và ít nhất hai khóa học về quản lý. Bạn có thể chọn bốn khóa học khác từ hơn 20 lựa chọn về kinh tế và quản lý, bao gồm:

Link đăng ký tham gia ngày hội tư vấn du học quốc tế 2021

Kế toán

Kinh tế học hành vi và thực nghiệm

Kinh tế phát triển

Kinh tế lượng

Doanh nhân và đổi mới

Tài chính

Lý thuyết trò chơi

Kinh tế công nghiệp

Kinh tế công nghiệp

Kinh tế quốc tế

Tiếp thị

Tiền và ngân hàng

Hành vi tổ chức và phân tích

Kinh tế công cộng

Quản lý chiến lược

Công nghệ và quản lý hoạt động

Xin lưu ý rằng các tùy chọn trên là minh họa và có thể thay đổi. Cũng có thể có những hạn chế về số lượng để cung cấp một số tùy chọn trong bất kỳ năm cụ thể nào.

Bạn có thể thay thế một luận án cho một khóa học tùy chọn, về một chủ đề bạn chọn.

Vào cuối năm thứ ba, bạn sẽ làm bài kiểm tra cho mỗi khóa học chính và tùy chọn của bạn.

Các bạn và phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn miễn phí vui lòng liên hệ:
CÔNG TY DỊCH VỤ GIÁO DỤC TOÀN CẦU GSE

Link đăng ký tham gia ngày hội tư vấn du học quốc tế 2021


Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (04) 3771 3561 / 09 2 363 5656
Email: hanoi@gse-beo.edu.vn
Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa Nhà Deli , 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM
ĐT: (08) 3820 7759 / 09 3 499 9329
Email: hochiminh@gse-beo.edu.vn

Không có nhận xét nào